Nebankovní-registr.cz

 

stupnice

Základní segmentace rozděluje lustrované osoby do pěti skupin A / B / C / D / X.
 
Podmínky pro segmentaci lze libovolně upravovat dle přání jednotlivých klientů.
 

Nový zákon o spotřebitelském úvěru přináší řadu nových povinností, které každý subjekt poskytující či zprostředkující spotřebitelský úvěr musí dodržovat. V případě, že nedodržíte podmínky stanovené zákonem, stává se smlouva o úvěru neplatná a vystavujete se riziku v podobě vysokých sankcí ze strany ČNB. Více k zákonu naleznete zde.

 

Nebankovni-Registr.cz je projektem s více jak osmiletou historií a patří do skupiny konsorcia DeCP investing group S.E. Projekt je v návaznosti na účinnost nového zákona 257/2016 značně inovován a podpůrné služby byly rozšířeny tak, aby Vám přinesly maximální možný komfort.

DeCP

 


Služby

 

Certifikát úvěruschopnosti
Lead Scoring
Denní monitoring
Lustrace zaměstnavatele
Sdílená data

 

  Kontrola KO kritérií
 • Exekuce
 • Insolvence
 • Neplatné doklady
 • Zápis v dluž. dtb.
 • Neplatné jméno
 • Neplatné RČ

 

  Kontrola informací
 • Bankovního účtu
 • Adresy
 • IP adresy
 • Telefonu
 • Majetku
 • Finančního příjmu

 

  Sdílená data
 • Aktuální žádosti
 • Zamítnuté žádosti
 • Půjčky před splatností
 • Půjčky po splatnosti
 • Průměrná doba splácení

 

Online prodej pohledávek

  Automatické
 • zpracování insolvenčních přihlášek
 • odesílání upomínek, smluv, SMS aj.
 • zahájení soudního či exekučního řízení

 

 

Lustrace žadatele o spotřebitelský úvěr


 

Nebankovní registr je unikátní nástroj, který zajišťuje komplexní zhodnocení bonity klienta kombinací externích a interních dat a to jak právnických tak fyzických osob. Výsledkem lustrace je získání externího posouzení vyžadovaného zákonem tzv. Certifikát úvěruschopnosti a doplnění / validaci dat, které Vám žadatel poskytl. O poskytnutí či zamítnutí definitivně rozhodne Váš interní skóring, který zohledňuje další parametry.

 

Pro splnění podmínek zákona a požadovaných standardů úvěruschopnosti spotřebitele je třeba zejména

 • eliminovat předlužené a nesolventní žadatele
 • prověřit poskytované informace
 • potvrdit zaměstnanecký poměr popř. formu přijmu
 • ověřit identitu osoby dle AML zákona
 • prokázat schopnost splatit úvěr žadatelem.

 

Lustrace živnostníků a právnických osob kombinuje data z Nebankovniho-Registru.cz a data společnosti Imper.cz.  

 

Lustrace zákazníků energetických společností: logo ER

 

Lustrace fyzickych osob

Certifikát úvěruschopnosti


 

V návaznosti na novelu zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 a s tím spojenou povinnost prokazovat ČNB popř. při soudních sporech dostatečné posouzení schopnosti splácet, jsme pro Vás připravili unikátní službu Certifikát úvěruschopnosti.

 

Podmínkou vydání Certifikátu úvěruschopnosti je splnění stanovených kritérií. Kritéria mohou být individuálně upravována, ale vždy po dohodě s risk odd. společnosti Nebankovni-Registr.cz, s.r.o.

 

Certifikát Vám pomáhá deklarovat posouzení úvěruschopnosti prostřednictvím nezávislých stran, tak jak Vám ukládá zákon. Certifikát Vám však nenahrazuje povinnost, realizovat vlastní interní posouzení úvěruschopnosti!

 

Služba Certifikátu úvěruschopnosti je zdarma, jako součást lustrace v Nebankovnim-Registru.cz.

 

 

Certifikát rizikového nájemníka


 

Tato služba je určena pro majitele nemovitostí, správní firmy a v neposlední řadě i realitní kanceláře či zprostředkovatele finančních služeb.

 

Cílem služby je ochránit majitele nemovitostí před vznikem budoucích ztrát v podobě

 • pronájmu nemovitosti nesolventním osobám
 • vzniku nevymahatelných pohledávek
 • zničení či defraudaci majetku

 

Pro realitní makléře a zprostředkovatele finančních služeb tato služba přináší

 • přidanou hodnotu pro své klienty
 • všasnou selekci nerealizovatelných obchodních případů

 

Cena služby

 • 60 Kč / lustrace fyzické osoby
 • 150 Kč / lustrace právnické osoby

 

 

Lustrace dle zákona AML

Anti-Money-Laundering / zákon proti praní špinavých peněz


 

Tyto povinnosti stanovuje zákon č.253/2008, který byl novelizován v lednu 2017 proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

Tato služba je určena pro tzv. povinné osoby definované v §2 AML zákona např. poskytovatelé a zprostředkovatelé úvěrových produktů, realitní makléři, advokáti, notáři, exekutoři, daňový poradci, účetní a auditoři aj.

 

Cílem služby je pomoci povinným osobám splnit zákonná nařízení za co nejnižší časový a finanční náklad.

 

AML lustrace je online služba přístupná ze všech zařízeních připojených k internetu (pc, tablety, mobilní telefony atd.).

 

Nadstavbovou službou k AML lustraci je možnost online datového úložiště pro archivaci AML lustrací vč. kopiíí dokladů s tím spojených (kopie OP, cestovních pasů atd.), které Vám AML zákon nařizuje též a to na dobu 10 let. Úložiště i lustrace je v souladu s nařízením Evropské únie GDPR na ochranu osobních údajů.

 

Pokud Vaše společnost ještě nesplnila zákonem stanovenou povinost zavedení interních směrnic deklarujících dodržování zákonných nařízení a postupů, jsme Vám schopni zajistit ve spolupráci s Asociací právní ochrany a certifikační autoritou TayllorCox vše potřebné.

 

Cena služby

 • 1 500 Kč / měsíčně (při lustraci do 2 000 osob/měsíčně)
 • 3 000 Kč / měsíčně (při lustraci od 2 - 10 tis. osob/měsíčně)
 • 5 000 Kč / měsíčně (při lustraci od 10 - 20 tis. osob/měsíčně)

 

 • Úložiště dat (doklady totožnosti a certifikát o AML lustraci) 350 Kč / měs

 

Vytvoření interních směrnic cca. 25 000 Kč

Školení AML - 12 500 Kč

 

 

Sdílená data


Pro zvýšení efektivity posuzování bonity žadatelů o půjčku máte možnost využít tzv. sdílení dat. Tato služba je ZDARMA s tím, že pro zobrazení sdílených dat třetích stran je povinností sdílet i svá data.

 

Data jsou zobrazována v kumulovaném stavu bez detailu s tím, že sdílená data jsou čerpána pouze od společností stejného charakteru.

 

Sdílená data obsahují:

 

 • Počet zamítnutých žádostí o úvěr: počet kusů za uplynulých 12 měsíců + počet subjektů, které jej zamítli
 • Aktivní žádosti o úvěr: aktuální podané žádosti
 • Půjčky aktivní počet + součet: počet aktivních půjček + celková výše půjček
 • Půjčky po splatnosti: počet půjček + celková výše půjček po splatnosti
 • Půjčky poskytnuté a splacené: kumulativní součet všech půjček
 • Průměrná doba splácení: průměrný počet dní počítaný od data splatnosti
sdilena data registru

Lead ANO

Lead-Scoring


 

Tato služba je postavena na tzv. pre-scoringu, který Vám umožňuje provést rychlou lustraci žadatele, kterého Vám dodává některý z Vašich lead generátorů popř. affiliate partnerů.

 

Cílem služby je úspora finančních prostředků za nákup leadů na rizikové osoby / osoby, kterým byste půjčku následně s velkou pravděpodobností zamítli.

 

Parametry pro zamítnutí leadu jsou individuálně nastavitelné. Principem služby je využití již známých dat, díky nimž, jsme schopni garantovat extrémně rychlou odpověď, kterou dodavatelé leadů po Vás požadují.

 

Implementace služby:

 • u dodavatele - (dodavatel implementuje scoring Nebankovniho-Registru.cz do své vzdálené služby)
 • u Vás - při převzetí leadu se provede rychlý lead-scoring

V současné době je možné ihned odebírat prověřené leady od společností Volsor a Porovnej 24, které jsou již online napojeni na službu Lead-Scoring. 

Volsor     porovnej24

Po pre-scoringu je nutné provést standardní hloubkovou lustraci a prověření úvěruschopnosti.

 

 

Lead NE

Lustrace exekucí


Centrální evidence exekucí - lustrace

Nebankovni-Registr.cz je online napojen na CEE. Cena za dotaz se odvíjí od počtu zakoupených kreditů (8 - 25 Kč / dotaz).

 

Automatické zamítnutí lustrace

Nebankovni-Registr.cz Vám umožňuje individuální nastavení, kdy se do CEE nedotazovat, např. v případě, že je osoba zařazena do segmentu D, historicky neúvěruschopná, je známa dřívější lustrace v CEE aj.

                      

Historické lustrace

Součástí lustrace v Nebankovnim-Registru.cz, je i zobrazení poslední lustrace v CEE s datem, kdy tato lustrace byla provedena. Lze individuálně nastavit, v jakých případech se má provést aktuální lustrace v CEE, např. pokud je historická lustrace starší 30 dní.

 

Monitoring exekucí

Nebankovni-Registr.cz Vám umožňuje v rámci monitoringu klientského portfolia nastavit automatickou frekvenční lustraci na aktuální stav klienta v CEE, nebo automatický alert v případě, že v průběhu jiných lustrací (od jiných uživatelů NR) zjistíme změnu o proti Vám známé lustraci. Podmínkou je sdílení dat a monitorovaná osoba musí mít stále aktivní úvěr.

 

CEE

Monitoring klientského portfolia


 

Součástí služeb poskytovaných našim klientů je i denní monitoring (popř. jiná frekvence, dle přání klienta) klientského portfolia tak, jak vyžadují úvěrové standardy.

 

Součástí platby za lustraci v NR je i denní monitoring změn v insolvenčním rejstříku u aktivních úvěrů.

 

 

Za dohodnutou úplatu lze nastavit i další alerty

lustrace exekuc

 

 • Změna úvěruschopnosti
 • Změna hodnocení osoby
 • Změna v centrální evidenci exekucí
 • Změna ve sdílených datech
 • Změna jména
 • Úmrtí osoby
 • Zneplatnění dokladů totožnosti
 • Nefunkčnost emailového účtu

Odborné konzultace


Každý klient Nebankovniho-Registru.cz s obratem převyšujícím 20 000 Kč / měs. má možnost využít odborné konzultace se specialisty z Asociace právní ochrany a Institutu aplikovaného práva. 

 

Konzultace ZDARMA v návaznosti na

 

 • novelu zákona o spotřebitelských úvěrech
 • získání povolení od ČNB na poskytování či zprostředkování úvěrů
 • školení odborné způsobilosti dle zákona o spotřebitelských úvěrech
 • certifikaci TPL 1607 - Certifikace důvěryhodného poskytovatele / distributora spotřebitelských úvěrů
 • navýšení základního kapitálu / prokázání původu finančních prostředků

 

 

    Asociace

institut

konzultace zdarma

Doplňkové službypotovni sluzby

Odesílání listovních zásilek

 

Zákon přináší řadu povinností i v podobě doručování listin. Nebankovni-Registr.cz Vám umožňuje automatizovat úkony spojené s odesíláním. V registru lze nastavit např. automatické odeslání smlouvy při schválení, upomínky po splatnosti aj. Součástí služby je i archivace doručenek a sdílení archivu v elektronické podobě.

ceska posta

Timemanagement odesílání vč. textace je vždy volitelný a upravitelný do druhého pracovního dne.

 

Cena služby: aktuální výše poštovného + 1 Kč

 

Automatizovat lze i odesílání SMS či hovor z callcentra.


loit dat

Datový trezor smluv a dokumentů

 

V návaznosti na zákonnou povinnost archivace dokumentů a to jak při schválení tak zamítnutí úvěru jsme pro Vás připravili automatickou archivaci a skartaci citlivých dokumentů.

 

Cílem služby je zamezit zneužití listin a splnit všechna kritéria / standardy spojené s archivací a skartací listin.

 

Přístup k datům lze omezit dle oprávněnosti osob. Samozřejmostí je zabezpečení, které odpovídá nárokům bankovního klientského účtu - dvojí kontrola (heslo + osobní číselný agregátor pin kódů).

 

Cena služby: 2 500 Kč / měs

 


lustrace zamstnavatele

Lustrace zaměstnavatele

 

Lustrace živnostníků a právnických osob komplexní informace až do roku 1989 - ekonomické vazby, bonita, platební morálka aj. Lustrace kombinuje data z Nebankovniho-Registru.cz a dat společnosti Imper.cz.

imperCílem lustrace je sekundární prověření zaměstnavatele - odhalení účelových potvrzení přijmu. Další možností služby je ověření bonity žadatele jakož to OSVČ či PO.

 

Cena služby: dle ceník od 1 - 5 Kč / IČ

Podpůrné službyDohledn dlunk

Dohledání dlužníků

 

Nebankovni-Registr.cz Vám standardně zobrazuje známé a pravděpodobné kontaktní údaje s tím, že telefonní číslo není pro obchodní ochranu uživatelů registru zobrazováno celé.

 

V případě, že sdílíte data a Váš klient je v prodlení s úhradou více jak 90 dní, jsou Vám zobrazena kompletní kontaktní data.

 

V případě zjištění nových kontaktních údajů jste o nich ihned informováni.

 

logo NK

Cena služby: v ceně lustrace

 

Inkasním agenturám jsou data zobrazena ihned.


callcentrum

Callcentrum

 

Systém Vám umožňuje využít automatického napojení na Call centrum, které pro Vás zajistí Vámi definované služby.

 

Základní nabídka služeb:

 • ověření zaměstnavatele
 • ověření dat s žadatalem
 • upomínání úhrad

 

Cena služby: 8 - 25 Kč
cena se mění v návaznosti na četnost a rozsah callscriptů

mimosoudn

Mimosoudní vymáhání

 

Nebankovni-Registr.cz umí automaticky předat pohledávku Vámi určené společnosti k provedení mimosoudních kroků směřujících k úhradě/rozplacení dlužníka.

 

Dovolujeme si Vám doporučit námi ověřené společnosti Intrum Justitia Czech, Kruk popř. OMEGA solutions. V případě, že s nimi ještě nespolupracujete, stačí nás kontaktovat a my pro Vás zajistíme synergické výhody.

 

logo intrum     kruk     logo Omega

 

Cena služby: dle dohody v návaznosti na dodavatele

Soudni vymahani

Soudní vymáhání

Nebankovni-Registr.cz je přímo napojen na několik advokátních kanceláří, které Vám umožňují efektivně tj. rychle a s minimem práce zahájit soudní vymáhání (advokátní upomínka, žaloba, podání návrhu na exekuci).

 

Cena služby: jednorázová v Kč / procentuální podíl z vymoženého plnění

 

Podmínky spolupráce jsou vždy nastaveny individuálně v návaznosti na Vaše požadavky a rozsah činností. K nákladu je vždy zapotřebí přičíst soudní poplatky.

 

legalcom  bro sedlatylogo vizitka zadna strana


Exekucni vymahani

Exekuční vymáhání

Nebankovni-Registr.cz je přímo napojen i na vybrané exekutorské úřady, které jsou schopny v krátkém časovém úseku zahájit tisíce případů. Ze zkušenosti víme, že financovat / exekuovat tisíce exekučních případů v letech, je finančně i personálně náročné. Propojení Vám pro to nabízíme jen s úřady u kterých si jsme jisti, jejich profesionalitou a schopnostmi.

 

Cena služby: dle zákonné vyhlášky, bez platby předem

 

Exe. Podkonick  Exe P3


podn insolvenc

Podání přihlášek do insolvence

 

Již několik let zaznamenáváme stále rostoucí počet insolvencí fyzických osob. Interní zpracování přihlášky do insolvence je relativně administrativně náročné a velmi často dochází k chybám, které zapříčiní popření části nebo celé pohledávky.

 

V návaznosti na výše uvedené Vám nový registr umožňuje outsourcovat tuto činnost u profesionálů.

 

Cena služby: 180 - 350 Kč dle počtu zpracovávaných případů

 

oddluzse.cz


online prodej pohledvek

Online prodej pohledávek

 

Pro společnosti preferující prodej pohledávek před interním vymáháním jsme připravili automatizované předávání a seskupování pohledávek tak, abychom pomohli docílit co nejlepší ceny za danou pohledávku.

 

Pohledávky mohou být po dohodě seskupovány i napříč trhem, čímž se docílí vyšší prodejní ceny.

 

Cena služby: 2 - 8 % se zrealizovaných obchodů / další náklady 0 Kč

 

investicni pohledavky

 


05

 

Prodej pohledávek v insolvenci

 

Dovolujeme si Vám nabídnout automatizovanou službu prodeje insolvenčních pohledávek.

 

Systém spolupráce: Nebankovni-Registr.cz detekuje podání návrhu na insolvenci. Vaše společnost pohledávku přihlásí. Registr při detekci statusu Povoleno oddlužení odesílá automaticky pokyn k převodu pohledávky / výplatě finančních prostředků - procenta z uznané výše pohledávky.

 

Cena služby: 0 Kč (náklady nese Intrum justitia Czech)

Ceník služeb pro Nebankovni-Registr.cz


Nebankovni-Registr.cz Vám umožňuje se dotazovat do CEE automaticky popř. ručně na vybrané klienty. Automatizovaný systém dotazů lze nastavit tak, aby se nedotazoval v případech jako např. žadatel je zařazen do segmentu D (předlužení, insolvence, více jak 3 běžící půjčky apod.), je známa historická exekuce aj. Nastavení je ZDARMA. 

 

Cena dotazu do CEE

 • 0 - 500 kreditů   24 Kč / dotaz
 • 501 - 2 500 kreditů   22 Kč / Dotaz
 • 2 501 - 5 000 kreditů   20 Kč / Dotaz
 • nad 5 000 kreditů   18 Kč / dotaz
 • nad 10 000 kreditů   16 Kč / dotaz

Cena dotazu do NR

 • 0 - 500 kreditů   12 Kč / dotaz  
 • 501 - 2 500 kreditů   10 Kč / dotaz   
 • 2 501 - 5 000 kreditů   8 Kč / dotaz  
 • nad 5 000 kreditů   6 Kč / dotaz 
 • nad 10 000 kreditů   5 Kč / dotaz

Cena dotazu na IČ zaměstnavatele

 • 0 - 500 kreditů   8 Kč/ dotaz
 • 501 - 2 500 kreditů   6 Kč / Dotaz
 • 2 501 - 5 000 kreditů   5 Kč / Dotaz
 • nad 5 000 kreditů   4 Kč / dotaz
 • nad 10 000 kreditů   3 Kč / dotaz

 

Lead-Scoring

 

Lead-Scoring je automatizovanou službou, postavenou na definovaných KO kritériích ve spojení s rychlou odpovědí tak, abychom splnili požadavky Vašich dodavatelů leadů a zároveň ochránili Vás, před nákupem nekvalitních leadů. Tato lustrace je pouze základní a nenahrazuje následnou kompletní lustraci. Cena za využívání této služby je 3 500 Kč / měsíc a 3 Kč za dotaz, bez omezení počtu dotazů. 

 

Lustrace a Monitoring klientského portfolia

Nový zákon o spotřebitelském úvěru přináší řadu nových povinností, jedna z povinností je spojená s posouzením úvěruschopnosti před poskytnutím úvěru a následném pravidelném monitoringu. Nebankovni-Registr.cz Vám přináší automatizovaný monitoring, který Vám monitoruje Vámi definované portfolio klientů na denní bázi. Monitoring změny v insolvenčním řízení je v ceně scoringu. Systém lze nastavit i na další alerty jako např. zjištěná nová exekuce, změna bonity, změna úvěruschopnosti aj. Tyto další služby jsou zpoplatněné v návaznosti na dané požadavky, frekvenci a četnost.

Registrace do nebankovního registru


Kontakt


kontakty

 

Nebankovni-Registr.cz, s.r.o.
IČ: 019 11 945


BÚ: 256 617 776 / 0300

Kontaktní adresa: P.O. Box 50, Praha 7, 171 00

Sídlo společnosti: Kaprova 14, Praha 1, 110 00

 

Technická podpora: analytics@Decp.eu

Obchodní odd.: 601 301 771, 601 304 601

Právní odd.: advokat@DeCP.eu

logocol nr

Žádost o schůzkuCreated by E-coMarz s.r.o.

© Copyright 2017 Všechna práva vyhrazena.