Objednávka je závazná, klient se uhrazením peněz zavazuje k tomu, že poskytnou službu chce využít. Nárok na vrácení peněz vzniká pouze v případě, že lustrace nemůže být provedena z technických důvodů na straně dodavatele. Chybně zadané údaje klientem nejsou důvodem k reklamaci, avšak klient bude na chybné údaje upozorněn a vyzván k zjednání nápravy tak, aby mu služba mohla být poskytnuta.